9 Temmuz 2012 Pazartesi

HAMERMAS: Entelektüel Bir Biyografi


HAMERMAS: Entelektüel Bir Biyografi, Matthem G. Specter 

HAMERMAS: Entelektüel Bir Biyografi, Matthem G. Specter, Çev. İsmail Ilgar,  İletişim Yayınları, 312 sayfa


Avrupanın en önemli felsefecilerinden biri olan Jürgen Habermasın hayatı, bir yandan Eleştirel Teorinin gelişme seyri bağlamında, diğer yandan Almanyadaki liberal demokrasinin işleyişine dair yarım asırdır süren siyasal ve anayasal mücadele ekseninde izlenebilir. Habermasın –kamusal alan, iletişimsel eylem ve moderniteye ilişkin- tartışma yaratan düşünce ve teorileri, Almanyadaki başat siyasal olaylarla, örneğin yargı sisteminin Nazi düşüncesinden arındırılmasındaki başarısızlık, anayasa mahkemesinin yükselişi, 1968 ve sonrasındaki öğrenci ayaklanmaları, NATOnun Almanyaya nükleer silah konuşlandırma kararı ve Doğu Almanyanın beklenmeyen çöküşü tarafından belirlenmiştir. Diğer yandan şu da iddia edilebilir: Habermasın devlet, hukuk ve anayasa hakkındaki çalışmalarının, Alman siyasal kültürünün liberal-demokratik bir modele doğru evrilmesinde kritik bir rolü olmuştur. Matthew G. Specter, düşünür ile kültürü arasındaki karşılıklı ilişkiyi eşine az rastlanır bir titizlikle betimliyor. Haberması ve dönemini anlatan bir entelektüel biyografi...
Çarpıcı bir eser. Başka hiçbir kitap, Habermasın düşüncesini düşünsel-tarihsel bağlamına böylesine ustaca ve bu derinlikte istiflememişti.
John P. McCormick, Chicago Üniversitesi
Kitap, Alman kamu kültürünün dönüştürülmesine büyük katkıları bulunan bir düşünürle mütevazı ve saygılı bir diyaloga girerken, kendi gür sesini de duyurabilmekte.
Allan Megill, Virginia Üniversitesi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...